W dniu 10.09.2019 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzyła petycję.

W dniu 06.08.2019 Komisja Skarg Wniosków i Petycji zapoznała się z petycją w załączniku