Status prawny

Status Prawny

 

Powiat Świdwiński powstał 1 stycznia 1999 r. w wyniku wprowadzenia trójstopniowego podziału terytorialnego państwa – na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów ( Dz.U.Nr. 103, poz.603)

            Powiat Świdwiński jest jednostką samorządu terytorialnego, którego obsługę zapewnia Starostwo Powiatowe w Świdwinie.

            Podstawę prawną działania powiatu stanowi ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1592 z póź.zm.)

            O ustroju powiatu stanowi statut uchwalony przez Radę Powiatu ( Dz.U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2007 r.,Nr.101,poz.1749)

            Starostwo Powiatowe funkcjonuje zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie organizacyjnym uchwalonym przez Radę Powiatu.

 

Autor: A. Tudrujek

Osoba publikująca : A. Sokołowski