Starosta

Starosta Świdwiński - Mirosław Majka.

Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad:

Wicestarostą
Sekretarzem Powiatu
Skarbnikiem Powiatu
Wydziałem Ochrony Środowiska
Radcą Prawnym
Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów
Wydziałem Zarządzania Kryzysowego
Stanowiskiem Pracy ds. Kontroli  Zarządczej
Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów
Wydziałem Promocji
Audytorem Wewnętrznym
Stanowiskiem Pracy ds. Zamówień Publicznych i Inwestycji

Wydziałem Spraw Społeczno Oświatowych

Nadzoruje działalność:
oświatowych jednostek organizacyjnych powiatu
Powiatowego Urzędu Pracy