Starostwo Powiatowe w Świdwinie

ul. Mieszka I 16

78-300 Świdwin

tel. (94) 3650301, (94) 3650302

fax. (94) 3650300

e-mail: starostwo@powiatswidwinski.pl

ESP E-puap2 adresy: Wszelką korespondencję proszę przesyłać n/w adres
 

 

/SPSwidwin/SkrytkaESP 
 

NIP: 672-17-22-985

REGON: 330920788 

 

www.powiatswidwinski.pl

 

 Godziny pracy: od poniedziałku do piątku  7.15 - 15.15

 

Wydział Komunikacji i Drogownictwa przyjmuje interesantów w godz.:

8.00 - 14.30 poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

 

Wydział Architektury i Budownictwa przyjmuje interesantów w godz.:

7.15 - 15.15 poniedziałek, wtorek, czwartek

10.00 - 15.15 środa, piątek

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

w godz. 7.15-15.15 od poniedziałku do piątku

tel. 943656980

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

w godz. 7.15 - 15.15 wtorek, czwartek

tel. 943650322

 

Godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków:

Starosta lub Wicestarosta:

8.00 - 10.00 poniedziałek

14.00 - 16.00 czwartek

Sekretarz Powiatu oraz naczelnicy wydziałów: codziennie w godzinach pracy

 

 

Bezpłatnie wpłaty gotówkowe można dokonywać w Pomorskim Banku Spółdzielczym

I Oddział ul. 3 Marca 29 oraz II Oddział ul. Niedziałkowskiego 5 na rachunki bankowe:

 

Opłaty komunikacyjne

Opłaty geodezyjne

Opłaty za użytkowanie wieczyste, przekształcenie,sprzedaż, najem, dzierżawę 

Opłaty ogólne

92 8581 0004 0018 7600 2000 0001

65 8581 0004 0018 7600 2000 0002

38 8581 0004 0018 7600 2000 0003

 

 

11 8581 0004 0018 7600 2000 0004

  
 

Obsługę bankową budżetu Powiatu Świdwińskiego – Starostwa Powiatowego w Świdwinie, prowadzi bank PekaO SA Oddział w Świdwinie.

Numery rachunków bankowych do wpłat bezgotówkowych:

 

Rachunek bieżący

Rachunek za użytkowanie wieczyste, przekształcenie,sprzedaż, najem,dzierżawę 
Rachunek wpłat geodezyjnych

Rachunek wadium

Rachunek PFRON

Rachunek zabezpieczeń

Rachunek Kół Łowieckich

09 1240 3682 1111 0000 4200 9609

25 1240 3682 1111 0000 4200 9612

55 1240 3682 1111 0000 4200 9654

11 1240 3682 1111 0000 4200 9670

02 1240 3682 1111 0000 4200 9638

85 1240 3682 1111 0000 4200 9696

92 1240 3682 1111 0000 4200 9667

 

 W ZWIĄZKU Z CENTRALIZACJĄ ROZLICZEŃ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD DNIA 01.01.2017R., FAKTURY ZAKUPOWE WINNY BYĆ WYSTAWIANE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

POWIAT ŚWIDWIŃSKI – STAROSTWO POWIATOWE 
W ŚWIDWINIE
UL. MIESZKA I 16
78 – 300 ŚWIDWIN
NIP 672-17-22-985