Petycja zostaje pozostawiona bez rozpatrzenia w oparciu o art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach wobec nie spełnienia wymogów, o których mowa w art. 4 ust.2 pkt 2.