Zarząd Powiatu

Skład Zarządu


Przewodniczący Zarządu 

Mirosław Majka - Starosta


Członkowie Zarządu

Zdzisław Pawelec - Wicestarosta

Franciszek Radziusz
Ryszard Rozwadowski