Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Świdwinie

ul. Mieszka I 16

78-300 Świdwin

Tel.

9436 50 301, 9436 50 302,

9436 50 303 (531728268)

Fax.9436 50 300
e-mail:starostwo@powiatswidwinski.pl
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Ul. Kołobrzeska 43 

78-300 Świdwin

e-mail:

geodezja@powiatswidwinski.pl

 

Naczelnik Wydziału GiGNTel. 94-3650 -225 lub 531728415
Referat Geodezji; Ośrodek dokumentacji geodezyjnejTel. 94 36 50-222  lub 531728603
Ewidencja gruntów (ewidencja gruntów- zmiany)Tel. 94 36-50-223  lub 531728676
Ewidencja gruntów ( wypisy i wyrysy)Tel. 94 36 50-224  lub 531728693
Referat Gospodarki NieruchomościamiTel 94 36 50-220   lub 531728598
Fax Wydz. GiGN947166376

 

Wykaz Telefonów Starostwa Powiatowego w Świdwinie

 

Wydział Komunikacji i Drogownictwa Telefon
Prawa Jazdy94 3650340, kom.(884909559)
Rejestracja pojazdu94 3650342 kom.(531728616)
Referat Terenowy w Połczynie-Zdroju94 3666138
Wydział Architektury i Budownictwa

94 3650344, kom.(531728405)

94 3650343, kom.(531728505)

Wydział Promocji

94 3650306, kom.(5317283301)

94 3650313, kom.(531728103)

94 3650336, 94 3650347

Wydział Finansowy i Księgowość

94 3650317, kom.(531727894)

943650315, kom.(531728276)

Wydział Spraw Społeczno-Oświatowych

94 3650318, kom.(531728270)

94 3650319, kom.(531711887)

94 3650322, kom.(531728423)

94 3650333, kom.(531727575)

Biuro Rady Powiatu

94 3650320, kom.(531728196)

94 3650321

Powiatowy rzecznik Konsumentów94 3650322, kom.(531728423)
Wydział Ochrony Środowiska

94 3650324, kom.(531728408)

94 3650325, kom.(531700817)

Wydział Organizacyjny

94 3650327, kom.(531728315)

94 3650329, kom.(884909564)

94 3650303, kom.(531697234)

94 3650328, kom.(531728185)

94 3650301

Stanowisko Ds. Kontroli Zarządczej94 3650346, kom.(531728033)

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Ewidencja Gruntów

 

 

Zespół Uzgodnień Dokumentacji Geodezyjnej

94 3650220, kom.(531728598)

94 3650225, kom.(531728415) 

94 3650224, kom.(531728693)

94 3650223

94 3650222, kom.(531728603)

Sekretariat94 3650302, kom.(531728268)
Sekretarz Powiatu94 3650332,kom.(537768283)
Skarbnik Powiatu94 3650316, kom.(531829536)
Wydział Zarządzania Kryzysowego

94 3656981, kom.(531728087)

94 3656980

Zamówienia publiczne94 3650309, kom.(531728498)
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o niepełnosprawności ul. Drawska 3894 3657037, kom.(531728419)

 

 


WYKAZ RACHUNKÓW BANKOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W ŚWIDWINIE

Nazwa rachunku bankowego

Numer rachunku bankowego

Rachunek podstawowy

09 1240 3682 1111 0000 4200 9609

Dochody Skarbu Państwa

25 1240 3682 1111 0000 4200 9612

Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

02 1240 3682 1111 0000 4200 9638

Opłaty za wyrysy, wypisy i mapy geodezyjne

55 1240 3682 1111 0000 4200 9654

Wpłaty wadium

11 1240 3682 1111 0000 4200 9670