Stan realizacji praw jazdy i dowodów rejestracyjnych

Informujemy, że istnieje możliwość szybkiego sprawdzenia na jakim etapie znajdują się sprawy dotyczące wydania dokumentów: prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego.

Poniższy adres internetowy pozwala sprawdzić czy prawo jazdy jest w trakcie produkcji, czy też jest już do odbioru w tut. Starostwie : https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Poniższy adres internetowy pozwala sprawdzić czy dowód rejestracyjny jest w trakcie produkcji, czy też jest już do odbioru w tut. Starostwie : https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html