• Odpowiedź na petycję Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
    322 KB
  • Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
    167 KB

Na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2019 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z Petycją Fundacji Obrotu Bezgotówkowego z dnia 19 grudnia 2019 r. zamieszczoną poniżej.

Petycja została przekazana do rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu.

Dnia 23 grudnia 2019 r. Zarząd Powiatu Świdwińskiego odpowiedział na Petycję.