Zarząd Powiatu Świdwińskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości dotyczący przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny działek nr 80/2 oraz 93/2 położonych w obrębie 007 miasta Świdwin, nieruchomości stanowią własność Powiatu Świdwińskiego.

  • wykaz_Polna_Kołobrzeska.doc
    39 KB