Starosta Świdwiński podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie przetargu ograniczonego na sprzedaż udziału 2/10 części nieruchomości nr 34/1 obręb Mulite gmina Brzeżno, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

  • Ogłoszenie_przetargu_ograniczonego_MULITE.docx
    18 KB