Starosta Powiatu Świdwińskiego podaje do publicznej informacji wykaz nieruchomości dotyczący udziału 1/4 części nieruchomości nr 29, położonego w obrębie Łośnica gm. Połczyn – Zdrój, przeznaczonego do zbycia, stanowiącego własność Skarbu Państwa