GG.6631.1.2022                        Świdwin, dn. 10.11.2022r.


K O M U N I K A T

STAROSTY  ŚWIDWIŃSKIEGODziałając na podstawie art. 7d ust. 2 oraz art. 28 b, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021r. poz. 1990) Starosta Świdwiński, jako organ koordynujący usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz prowadzący powiatową Bazę Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla powiatu świdwińskiego, informuje, że od dnia 7 grudnia 2022r. narady koordynacyjne usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu będą organizowane wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez Portal Narada Koordynacyjna w systemie EWID 2007.

    Zainteresowane uczestniczeniem w naradach koordynacyjnych strony proszone są o złożenie stosownego wniosku w celu założenia konta na ww. portalu i dokonywanie uzgodnień za pomocą e usług.

 


                                                                                
                                                                                     ..................................................................
                                                                                                   ( pieczątka  i  podpis )otrzymują:
1.    Orange Polska Hurt, Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn;
2.    Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie, ul. Ustronie Morskie 1, 78-200 Białogard;
3.    Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów;
4.    Energa – Operator S.A. Oddział w Koszalinie, Rejon Dystrybucji w Białogardzie, ul. Kołobrzeska 32, 78-200 Białogard;
5.    Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Rejonowy Dział Realizacji Usług Szczecinek, pl. Zesłańców Sybiru 1, 78-400 Szczecinek;
6.    Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Gazu w Świdwinie, ul. Kołobrzeska 9, 78-300 Świdwin;
7.    G. EN. GAZ ENERGIA S.A. ul. Koszalińska 96B, 78-230 Karlino;
8.    Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie, ul. Podmiejska 18, 78-300 Świdwin;
9.    Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań;
10.    Hawe Telekom Sp. z o.o. ul. Działkowa 38 59-220 Legnica;
11.    Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań;
12.    a/a