Geodeci uprawnieni ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Świdwin, dnia 17.02.2009r.

GG-7431-2/2009

 

 

                                                                  Geodeci uprawnieni

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 

 

         Starostwo Powiatowe w Świdwinie zaprasza do składania ofert na wykonywanie w roku 2009 dla potrzeb tut. urzędu prac geodezyjnych na terenie Powiatu Świdwińskiego, obejmujących:

 

1.     wznowienie i okazanie granic działki,

2.     podział gruntu na 2 działki,

3.     podział gruntu na 3 działki,

4.     podział gruntu na 4 i więcej działek.

 

W przypadku zainteresowania wykonywaniem w/w usług oferty zawierające ceny jednostkowe brutto w/w prac proszę składać w sekretariacie Starostwa przy ul. Mieszka I 16 w Świdwinie do dnia 06.03.2009r. do godz. 1000z dopiskiem na kopercie „PODZIAŁY” - NIE OTWIERAĆ.