Zgłoszenie budowy

17.05.2024    Roman Kucierski; Kołacz 61; 78-320 Połczyn-Zdrój    budowa zewnętrznej instalacji zbiornikowej gazu płynnego ze zbiornikiem gazu płynnego w wersji podziemnej o poj. V=2700L i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z podłączeniem kotła gazowego i odprowadzeniem spalin dla istniejącgo budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr 59/8 Kołacz gm. Połczyn-Zdrój