UCHWAŁA NR II/11/24 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 2024 – 2032

 • II_11_24_Uchwała_Rady_WPF_06_2024.docx
  17 KB

Tabela Nr 1 Zadania inwestycyjne do realizacji w 2024 roku

 • INWESTYCJE_DO_WPF_2024-2032.xlsx
  24 KB

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Świdwińskiego Nr II/11/24 z dnia 6 czerwca 2024 roku

 • Załącznik_Nr_1_WPF_na_lata_2024_-_2032.pdf
  3 MB

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Świdwińskiego Nr II/11/24 z dnia 6 czerwca 2024 roku

 • Załącznik_Nr_2_Przedsięwziecia_do_WPF_na_lata_2024_-_2032.pdf
  151 KB