Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2008 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2008 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Starostwo Powiatowe w Świdwinie informuje, że w dniu 8 kwietnia 2008 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs na realizację zadania „Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych objętych Powiatowym Kalendarzem Imprez Sportowych na 2008 r.”. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs została złożona jedna oferta przez Miejski Szkolny Związek Sportowy w Świdwinie. Komisja konkursowa w dniu 4 kwietnia 2008 r. dokonała oceny formalnej złożonej oferty, a Zarząd Powiatu z dnia 8 kwietnia 2008 r. przyznał dotację dla oferenta.