Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2009 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2009 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poprzez realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

 

W dniu 3 listopada  2009 r. Zarząd Powiatu w Świdwinie przyjął Uchwałę Nr 101/179/09 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2009 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób polegającego na przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poprzez realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Konkurs został ogłoszony w dniu 9 września 2009 r.

Zarząd Powiatu w Świdwinie udzielił dotacji w wysokości 8 000 zł Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Połczynie-Zdroju