Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Informacja o możliwości podpisania umowy

Działając zgodnie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Powiat Świdwiński zamieścił ofertę Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Świdwinie, pt. „Aktywnym być – organizacja imprez integracyjno-kulturalnych, rozrywkowych dla członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Świdwinie” w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie.

                Niniejszym informuję, że nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące w/w oferty, co oznacza możliwość niezwłocznego zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.