Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Starosta

Starosta Świdwiński - Mirosław Majka.

Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad:

Wicestarostą
Sekretarzem Powiatu
Skarbnikiem Powiatu
Wydziałem Ochrony Środowiska
Radcą Prawnym
Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów
Wydziałem Zarządzania Kryzysowego
Stanowiskiem Pracy ds. Kontroli  Zarządczej
Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów
Wydziałem Promocji
Audytorem Wewnętrznym
Stanowiskiem Pracy ds. Zamówień Publicznych i Inwestycji

Wydziałem Spraw Społeczno Oświatowych

Nadzoruje działalność:
oświatowych jednostek organizacyjnych powiatu
Powiatowego Urzędu Pracy