Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

274 KBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o konkursie - nieodpłatna pomoc prawna - publikacja

40 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA Nr 96/215/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania pu-blicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

17.5 KBPobierzPodgląd pliku