AB.6743.22.2024

31.01.2024    Gmina Świdwin; Plac Konstytucji 3 Maja 1; 78-300 Świdwin    budowa sieci wodociągowej Lekowo-Klępczewo Cieszyno wraz z przyłączmi gm. Świdwin