Zgłoszenie budowlane

20.06.2024

Gmina Miejska Świdwin, Plan Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin

wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym 11/3  dz. nr 16 w Świdwinie