Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Oddania w najem i użyczenie na rzecz dotychczasowych najemców lokale stanowiące własność Powiatu Świdwińskiego.

 
                   W Y K A Z         N I E R U C H O M O Ś C I
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z póź. zm.) Zarząd Powiatu Świdwińskiego informuje, iż przeznacza do oddania w najem i użyczenie na rzecz dotychczasowych najemców lokale stanowiące własność Powiatu Świdwińskiego.
 
Lokale znajdują się w budynku przy ul. Drawskiej 38 w Świdwinie
Działka nr 59/ 9 o pow. 0,2703 ha obr. 012 m. Świdwin
 
 
                        Oznaczenie
 Nieruchomości lokalowych
Cena za najem nieruchomości
Uwagi
 
Lokal w suterenie o pow. 36,00 m2
nieodpłatnie
 
Do zawarcia umów najmu, użyczenia w trybie bezprzetargowym
od dnia 01.01.2011r.
do dnia 31.12.2011r.
Lokal użytkowy o pow. 11,19 m2
nieodpłatnie
Lokal w suterenie (magazyn) o pow. 202,38 m2
750,00 zł/mc
Lokal użytkowy o pow. 26,90 m2
1176,00 zł/mc
Lokal użytkowy o pow. 12,52 m2
499,00 zł/mc
Lokal użytkowy o pow. 37,30 m2
1220,00 zł/mc
Lokal użytkowy o pow. 17,80 m2
588,00 zł/mc
Lokal użytkowy o pow. 14,60 m2
520,00 zł/mc
Lokal użytkowy o pow. 295,38 m2
9660,00 zł/mc
Lokal użytkowy o pow. 33,90 m2
1176,00 zł/mc
Lokal użytkowy o pow. 12,74 m2
499,00 zł/mc
Lokal użytkowy o pow. 65,30 m2
160,00 zł/mc
Lokal użytkowy o pow. 31,73 m2
1290,00 zł/mc
Lokal użytkowy o pow. 31,10 m2
780,00 zł/mc
Lokal użytkowy o pow. 63,30 m2
1130,00 zł/mc
 
Adnotacje:
1. Wykaz nieruchomości publikowany będzie w dniach od 15.12.2010r. do dnia 05.01.2011r. na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie, a także urzędu miasta Świdwina oraz na stronie internetowej     www.bip.powiatswidwinski.pl, ponadto informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.
2. Szczegółowe informacje dotyczące w/w wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świdwinie przy ul. Kołobrzeskiej 43 (pokój nr 11), lub telefonicznie pod numerem (094) 36-50-220 lub 531 728 598.
 
 
 
 
 
 
 
 
sporz. C.Sierputowicz