Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Świdwinie

ul. Mieszka I 16
78-300 Świdwin

tel.

9436 50 301, 9436 50 302,
9436 50 303 (531728268)

fax

9436 50 300

e-mail:

starostwo@powiatswidwinski.pl

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Ul. Kołobrzeska 43
78-300 Świdwin

e-mail:

geodezja@powiatswidwinski.pl

Naczelnik Wydziału GiGN

Tel. 94-3650 -225 lub 531728415

Referat Geodezji;
Ośrodek dokumentacji geodezyjnej

Tel. 94 36 50-222 – lub 531728603

Ewidencja gruntów (ewidencja gruntów- zmiany)Tel. 94 36-50-223  lub 531728676

Ewidencja gruntów            ( wypisy i wyrysy)

Tel. 94 36 50-224 – lub 531728693

Referat Gospodarki NieruchomościamiTel 94 36 50-220 – lub 531728598

fax

947166376
Wykaz Telefonów Starostwa Powiatowego w Świdwinie

 

Wydział Komunikacji i Drogownictwa

Naczelnik

 

Prawa Jazdy

 
Rejestracja pojazdów

 

Referat Terenowy w Połczynie Zdroju

 

94 36 50 337

(531728326)

94 36 50 340
(884909559)

94 36 50 342
( 531728616 )

94 36 66 138

Wydział Architektury i Budownictwa

94 36 50 344   94 36 50 343
( 531728405 )
( 531728505 )

Wydział Promocji, 

94 36 50 306
94 36 50 313
( 531728301 )
( 531728103 )

94 36 50 336
94 36 50 347

Wydział Finansowy
Księgowość

94 36 50 317
94 36 50 315
( 531727894 )
( 531728276 )

Wydział Spraw Społeczno-Oświatowych


94 36 50 318
94 36 50 319
( 531728270 )
( 531711887 )

94 36 50 322

( 531728423 )  

94 36 50 333    

( 531727575 )

Biuro Rady Powiatu

94 36 50 320

94 36 50 321
( 531728196 )

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

94 36 50 322      ( 531728423 )

Wydział Ochrony Środowiska

94 36 50 324
94 36 50 325
( 531728408 )
( 531700817 )

Wydział Organizacyjny 

94 36 50 327

( 531728315 )

94 36 50 329

( 884909564 )
94 36 50 303
( 531697234 )

94 36 50 328

( 531728185 )

94 36 50 301

Stanowisko Ds Kontroli Zarządczej

94 36 50 346
( 531728033 )

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Ewidencja Gruntów

94 36 50 220
( 531728598 )
94 36 50 225
( 531728415 )

94 36 50 223

94 36 50 224
( 531728693 )

Zespół Uzgodnień Dokumentacji Geodezyjnej

94 36 50 226

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej

94 36 50 222
(531728603 )

Sekretariat

94 36 50 302
( 531728268 )

Sekretarz Powiatu

94 36 50 332
( 537768283 )

Skarbnik Powiatu

94 36 50 316
( 531829536 )

Wydział Zarządzania Kryzysowego94 36 56 981

94 36 56 980
( 531728087 )

 

Zamówienia publiczne 

94 36 50 309
( 531728498 )

Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności  ul. Drawska 38

94 36 57 037
( 531728419 )
WYKAZ RACHUNKÓW BANKOWYCH
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŚWIDWINIE

Nazwa rachunku bankowego

Numer rachunku bankowego

Rachunek podstawowy

09 1240 3682 1111 0000 4200 9609

Dochody Skarbu Państwa

25 1240 3682 1111 0000 4200 9612

Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

02 1240 3682 1111 0000 4200 9638

Opłaty za wyrysy, wypisy i mapy geodezyjne

55 1240 3682 1111 0000 4200 9654

Wpłaty wadium

11 1240 3682 1111 0000 4200 9670