Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

W dniu 10.09.2019 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzyła petycję.

W dniu 06.08.2019 Komisja Skarg Wniosków i Petycji zapoznała się z petycją w załączniku