Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Starosta Powiatu Świdwińskiego informuje, że:
1. rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony jest w postaci elektronicznej,
2. dane z rejestru udostępnia do przeglądania przez sporządzenie wydruku rejestru z systemu informatycznego Administrator Bezpieczeństwa Informacji – Pani Anna Kocur-Zychowicz (tel. 94 3650327, pokój 27 - II piętro budynku Starostwa Powiatowego w Świdwinie przy ul. Mieszka I 16),
3. celem zbierania danych osobowych jest dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa,
4. każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
5. dane podawane są dobrowolnie lub podawanie ich wynika z obowiązku narzuconego przepisami prawa.