Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Świdwinie, przeprowadzone w roku 2011.

    Kontrola funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Modrzewcu
Kontrola odbyła się w dniu 10 lutego 2011 r.
Protokół z przeprowadzonej kontroli dostępny w Biurze Rady Powiatu.

    Ocena realizacji uchwały Nr XXXVI/185/10 Rady Powiatu z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie - Zdroju.
Kontrola odbyła się w dniu 16 maja 2011 r.
Protokół z przeprowadzonej kontroli dostępny w Biurze Rady Powiatu.

    Kontrola prawidłowości planowania i gospodarowania środkami funduszu płac i szkolenia pracowników w Starostwie Powiatowym.
Kontrola odbyła się w dniu 12 września 2011 r.
Protokół z przeprowadzonej kontroli dostępny w Biurze Rady Powiatu.

    Ocena realizacji uchwał Zarządu Powiatu w Świdwinie podjętych w I półroczu 2011 r.
Kontrola odbyła się w dniu 10 sierpnia 2011 r.
Protokół z przeprowadzonej kontroli dostępny w Biurze Rady Powiatu.

    Kontrola funkcjonowania:
    Prywatnej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w Świdwinie
    Prywatnego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świdwinie
Kontrola odbyła się w dniu 19 września 2011 r.
Protokół z przeprowadzonej kontroli dostępny w Biurze Rady Powiatu.

    Kontrola funkcjonowania:
    Szkoły Policealnej ZDZ w Połczynie - Zdroju
    Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Połczynie – Zdroju
    Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ                 w Połczynie – Zdroju
Kontrola odbyła się w dniu 26 września 2011 r.
Protokół z przeprowadzonej kontroli dostępny w Biurze Rady Powiatu.