Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

GG- 7431- 1 /2010 ZAPYTANIE OFERTOWE z zamiarem zlecania prac geodezyjnych Starostwo Powiatowe w Świdwinie do dnia 26.01.2010r. do godz. 11 00

<small>Świdwin, dnia06.01.2010r.</small>

<small>GG- 7431- 1 /2010             </small>

<small> </small>

<small>                                                                                  </small>

<small> </small>

<small>                        ZAPYTANIE OFERTOWE</small>

<small> </small>

<small>

 

</small>

 

<small> </small>

<small>

     W związku z zamiarem zlecania prac geodezyjnych Starostwo Powiatowe w Świdwinie  zwraca się z zapytaniem o ofertę na wykonywanie w roku 2010  dla potrzeb tut. urzędu prac geodezyjnych na terenie Powiatu Świdwińskiego obejmujących;

</small>

 

 

<small> </small>

<small>

 

1. wznowienie i okazanie granic działki - za punkt ,

 

</small>

 

<small>2. podział gruntu na 2 działki,</small>

<small>3. podział gruntu na 3 działki,</small>

<small>4. podział gruntu na 4 i więcej działek.</small>

<small> </small>

<small>

 

W przypadku zainteresowania wykonywaniem w/w usług propozycję cen jednostkowych (brutto) z wyszczególnieniem wyżej podanych pozycji  proszę złożyć.  na adres :                     

 

</small>

 

<small>                                           Starostwo Powiatowe Świdwin</small>

<small>ul. Mieszka I 16</small>

<small>78-300 Świdwin</small>

<small> </small>

<small>

do dnia 26.01.2010r. do godz. 11 00  z dopiskiem na kopercie 

</small>

 

<small>                                      „ PODZIAŁY”  - NIE OTWIERAĆ </small>