Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

PP-344/10/10Zapytanie ofertowe pn.„Dostawa kas fiskalnych i kserokopiarek dla potrzeb jednostki organizacyjnej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego, ul. Kościuszki 28, 78-300 Świdwin.”Termin składania ofert 23.08.2010r. do godz. 10.00Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

195 KBPobierz

Pytanie i odpowiedź II.

216 KBPobierz

PP-344/10/10. Zapytania i odpowiedzi.

255 KBPobierz

Zapytanie i załączniki.

438 KBPobierz