Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

PP-344.19.10. Zapytanie ofertowe pn. Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych w 2010”. Termin składania ofert 22.12.2010 godz. 10.30.

INFORMACJA:
1. Przy obliczaniu ceny oferty należy zastosować stawkę VAT  23%, która obowiązywać będzie od przyszłego roku.
2. w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego w pozycji 21 (płyta CD) oraz 22 (płyta DVD) jednostką miary jest 1 sztuka a nie 1 opakowanie-25 szt.
3. w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego w pozycji 23 (rolka termiczna do faxu ) jednostką miary jest 1 sztuka a nie 1 opakowanie-6 szt.Zapytanie ofertowe i załączniki.

82 KBPobierz