Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Web Ewid

Serwis

O G Ł O S Z E N I E P R Z E T A R G U Starosta Powiatu Świdwińskiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

O G Ł O S Z E N I E    P R Z E T A R G U Starosta Powiatu Świdwińskiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

ogłoszenie przetargu- dz. 44 Poł. Zdr.

18.0 KBPobierz