Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I lokalowe stanowiące własność Powiatu Świdwińskiego.

 

W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z póź. zm.) Zarząd Powiatu Świdwińskiego podaje do publicznej wiadomości, iż przeznacza do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najeców nieruchomości lokalowe stanowiące własność Powiatu Świdwińskiego.Lokale znajdują się w budynku przy ul. Drawskiej 32 w Świdwinie


Działka nr 59/8 o pow. 0,2390 ha obr. 012 m. Świdwin


Oznaczenie

Nieruchomości lokalowych

Cena za najem nieruchomości

UwagiLokal użytkowy o pow. 27,90 m2 i pomieszczenie w piwnicy o pow. 40,00 m2

nieodpłatnie


Do oddania w najem na czas oznaczony do lat 3.


Do najmu w trybie bezprzetargowym


Lokal użytkowy o pow. 200,30 m2

3.452,00 zł/mcLokal użytkowy o pow. 36,00 m2 i pomieszczenie w piwnicy o pow. 10,00 m2

135,00 zł/mcAdnotacje:

1. Wykaz nieruchomości publikowany będzie w dniach od 11.12.2009r. do dnia 02.01.2010r. na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie, a także urzędów poszczególnych miast i gmin powiatu Świdwińskiego oraz na stronie internetowej www.bip.powiatswidwinski.pl, ponadto informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

2. Szczegółowe informacje dotyczące w/w wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świdwinie przy ul. Kołobrzeskiej 43 (pokój nr 11), lub telefonicznie pod numerem (094) 36-50-220.


sporz. C.SierputowiczW Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z póź. zm.) Zarząd Powiatu Świdwińskiego podaje do publicznej wiadomości, iż przeznacza do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców nieruchomości lokalowe stanowiące własność Powiatu Świdwińskiego.


Lokale znajdują się w budynku przy ul. Drawskiej 38 w Świdwinie


Działka nr 59/89o pow. 0,2703 ha obr. 012 m. Świdwin


Oznaczenie

Nieruchomości lokalowych

Cena za najem nieruchomości

Uwagi


Lokal w suterenie o pow. 36,00 m2

nieodpłatnie

W związku z ogłoszonymi rokowaniami na sprzedaż nieruchomości obejmujacej lokale,

do oddania w najem, do czasu sprzedaży , nie dłużej niż do 31.12.2010 r.

Do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Lokal użytkowy o pow. 11,19 m2

nieodpłatnie

Lokal użytkowy o pow. 26,90 m2

1022,76 zł/mc

Lokal użytkowy o pow. 12,52 m2

447,98 zł/mc

Lokal użytkowy o pow. 37,30 m2

1106,78 zł/mc

Lokal użytkowy o pow. 17,80 m2

527,04 zł/mc

Lokal użytkowy o pow. 14,60 m2

447,98 zł/mc

Lokal użytkowy o pow. 295,38 m2

8783,12 zł/mc

Lokal użytkowy o pow. 33,90 m2

1001,38 zł/mc

Lokal użytkowy o pow. 12,74 m2

447,98 zł/mc

Lokal użytkowy o pow. 65,30 m2

144,94 zł/mc

Lokal użytkowy o pow. 31,73 m2

1170,03 zł/mc

Lokal użytkowy o pow. 31,10 m2

703,60 zł/mc

Lokal użytkowy o pow. 63,30 m2

922,32 zł/mc


Adnotacje:

1. Wykaz nieruchomości publikowany będzie w dniach od 11.12.2009r. do dnia 02.01.2010r. na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie, a także urzędów poszczególnych miast i gmin powiatu Świdwińskiego oraz na stronie internetowej www.bip.powiatswidwinski.pl, ponadto informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

2. Szczegółowe informacje dotyczące w/w wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świdwinie przy ul. Kołobrzeskiej 43 (pokój nr 11), lub telefonicznie pod numerem (094) 36-50-220.sporz. C.Sierputowicz

W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z póź. zm.) Zarząd Powiatu Świdwińskiego podaje do publicznej wiadomości, iż przeznacza do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców nieruchomości lokalowe stanowiące własność Powiatu Świdwińskiego.Lokale znajdują się w budynku przy ul. Kołobrzeska 43 .


Działka nr 92 o pow. 0,1217 ha obr. 007 m. ŚwidwinOznaczenie

Nieruchomości lokalowych

Cena za najem nieruchomości

Uwagi


Lokal użytkowy o pow. 14,30 m2


nieodpłatnie


Do oddania w najem na czas oznaczony do lat 3.


Do najmu w trybie bezprzetargowym

Lokal użytkowy o pow. 75,25 m2


916,64 zł/mc

Lokal użytkowy o pow. 54,00 m2

1106,78 zł/mc


Lokal użytkowy o pow. 28,00 m2 i pomieszczenie w piwnicy o pow. 14,00 m2

922,32 zł/mc


Adnotacje:

  1. Wykaz nieruchomości publikowany będzie w dniach od 11.12.2009r. do dnia 02.01.2010r. na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie, a także urzędów poszczególnych miast i gmin powiatu Świdwińskiego oraz na stronie internetowej www.bip.powiatswidwinski.pl, ponadto informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.  1. Szczegółowe informacje dotyczące w/w wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świdwinie przy ul. Kołobrzeskiej 43 (pokój nr 11), lub telefonicznie pod numerem

(094) 36-50-220.


sporz. C.Sierputowicz