Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Wykaz nieruchomosci Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia - działka nr 104 obręb Niemierzyno

GG- 7011-2/6/20100
 
W Y K A Z         N I E R U C H O M O Ś C I
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651) Starosta Powiatu Świdwińskiego podaje do publicznej wiadomości, iż zostaje przeznaczona do zbycia nieruchomość zabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa.
 
 
Lp.
 
 
 
Adres i oznaczenie
 nieruchomości
 
 
Opis nieruchomości
 
Cena wywoławcza
 
 
 
Uwagi


1.
2.
3.
4.
5.

1.
 
 
 
 
 
 
 
obr. Niemierzyno
działka nr 104,
pow. 0,0500 ha
Gmina Świdwin
KW nr KO2B/00001509/7
 
Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednokondygnacyjnym z poddaszem częściowo użytkowym, podpiwniczonym oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Budynek mieszkalny składa się z: kuchni, trzech pokoi i przedpokoju o łącznej powierzchni 80,20 m². Nieruchomość uzbrojona jest w podstawowe media t.j. instalacja elektryczna, instalacja wodociągowa, ogrzewanie piecowe i zbiornik bezodpływowy. W otoczeniu nieruchomości znajdują się budynki mieszkalne i gospodarcze. Granice działki tworzą kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Dojazd do działki drogą utwardzoną o nawierzchni szutrowej.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świdwin działka nr 104 oznaczona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej o charakterze zagrodowym oraz zabudowy rolniczej- do dalszego użytkowania bez możliwości wprowadzenia nowej zabudowy ze względu na strefę uciążliwości ośrodka produkcji zwierzęcej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.000,00zł
 (zwolnione z podatku VAT)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprzedaż w trybie przetargu

 
 
 
Adnotacje:
1. Wykaz nieruchomości publikowany będzie w dniach od 27.12.2010r. do dnia 17.01.2011r. na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie, a także urzędów poszczególnych miast i gmin powiatu Świdwińskiego oraz na stronie internetowej www.bip.powiatswidwinski.pl, ponadto informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.
2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa z dniem 07.02.2011r.
3. Szczegółowe informacje dotyczące w/w wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świdwinie przy ul. Kołobrzeskiej 43 (pokój nr 11), lub telefonicznie pod numerem (94) 36-50-220.
 
 
Sporz. A.Świętojańska
Świdwin, dnia 22.12.2010r.