Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2010 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Starostwo Powiatowe W Świdwinie informuje, W dniu Ze 2 Marca 2010 r. rozstrzygnięty został Otwarty konkurs Na realizacje zadania "Organizacja zawodów sportowych dla Dzieci i Młodzieży Szkół Ze podstawowych, gimnazjów i Szkół ponadgimnazjalnych objętych Powiatowym Kalendarzem imprez Sportowych Na rok 2010 r.". W odpowiedzi Na konkurs ogłoszony została złożona jedna oferta przez Miejski Szkolny Związek Sportowy W Świdwinie. Komisja konkursowa w 1 dniu Marca 2010 r.  Podstawowa literatura dokonała formalnej złożonej oferty, Zarząd Zarząd Zarząd Zarząd Powiatu DECYZJA z  Dnia 2 Marca 2010 r. przyznał dotację DLAoferenta .