Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/10 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu, Rady Miasta i Rady Gminy w Świdwinie odbytej dnia 14 kwietnia 2010 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

 
 
 
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/10
 
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu, Rady Miasta i Rady Gminy
 
 w Świdwinie odbytej dnia 14 kwietnia 2010  r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
 
 
 
         Przewodniczący Rady Kazimierz Szafrański w imieniu Przewodniczących Rad Miasta oraz Gminy Świdwin i swoim, otwierając Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Rady Miasta i Rady Gminy w Świdwinie poświęconą uczczeniu pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem – powitał radnych gmin, miasta i powiatu, Starostę, burmistrzów, wójtów, przedstawicieli organizacji kombatanckich i społecznych oraz wszystkich zgromadzonych.
 
         Spotykamy się na wspólnych obradach rad, by uczcić pamięć Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki Marii Kaczyńskiej i całej polskiej delegacji – wszystkich, którzy zginęli w tragicznej katastrofie koło Smoleńska.
 
         Wśród nich był Ryszard Kaczorowski – ostatni prezydent na uchodźctwie, ministrowie, generałowie, szefowie centralnych instytucji państwa, biskupi                    i przedstawiciele Rodzin Katyńskich, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu                     i załoga samolotu. Pamiętamy o wszystkich.
 
         Ojczyzna nasza w dziejach swoich nieraz była skąpana we krwi i traciła najlepszych synów i córki w imię Boga, Honoru, Ojczyzny i Prawdy.
 
         W dniu 10 kwietnia 2010 r. Rzeczpospolita Polska poniosła niepowetowaną stratę.
 
         Doszło do największej tragedii w powojennej historii Polski. W drodze               na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński              z Małżonką. Obarczony klątwą las smoleński stał się miejscem polskiego dramatu.
 
         Rozmiar tragedii jest tak przytłaczający, że trudno znaleźć słowa odzwierciedlające ból i smutek wobec tej katastrofy.
 
         Poprosił wicestarostę Romana Kozubka o odczytanie listy ofiar prezydenckiego samolotu.        
 
 
Lista ofiar prezydenckiego samolotu:
 
1. Kaczyński Lech, Prezydent RP
2. Kaczyńska Maria, Małżonka Prezydenta RP
3. Kaczorowski Ryszard, były Prezydent RP na uchodźstwie
4. Agacka-Indecka Joanna, Przewodniczący Naczelnej Rady Adwokackiej
5. Bąkowska Ewa, wnuczka Gen. bryg. Mieczysława Smorawińskiego
6. Błasik Andrzej, Dowódca Sił Powietrznych RP
7. Bochenek Krystyna, wicemarszałek Senatu RP
8. Borowska Anna Maria, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji
9. Borowski Bartosz, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji
10. Buk Tadeusz, Dowódca Wojsk Lądowych RP
11. Chodakowski Miron, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego
12. Cywiński Czesław, Przewodniczący Światowego Związku Żołnierzy AK
13. Deptuła Leszek, przedstawiciel Parlamentu RP (PSL)
14. Dębski Zbigniew, członek Kapituły Orderu Wojennego Virtutti Militari
15. Dolniak Grzegorz, przedstawiciel Parlamentu RP (PO)
16. Doraczyńska Katarzyna, biuro prasowe Kancelarii Prezydenta
17. Duchnowski Edward, Sekretarz Generalny Związku Sybiraków
18. Fedorowicz Aleksander, tłumacz prezydenta RP
19. Fetlińska Janina, senator RP
20. Florczak Jarosław, funkcjonariusz BOR
21. Francuz Artur, funkcjonariusz BOR
22. Gągor Franciszek, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
23. Gęsicka Grażyna, przedstawiciel Parlamentu RP (PIS)
24. Gilarski Kazimierz, Dowódca Garnizonu Warszawa
25. Gosiewski Przemysław, przedstawiciel Parlamentu RP (poseł PiS)
26. Gostomski Bronisław, ks. prałat
27. Handzlik Mariusz, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
28. Indrzejczyk Roman, Kapelan Prezydenta RP
29. Janeczek Paweł, funkcjonariusz BOR
30. Jankowski Dariusz, Biuro Obsługi Kancelarii Prezydenta RP
31. Jaruga-Nowacka Izabela, przedstawiciel Parlamentu RP (SLD)
32. Joniec Józef, Prezes Stowarzyszenia Parafiada
33. Karpiniuk Sebastian, przedstawiciel Parlamentu RP (PO)
34. Karweta Andrzej, Dowódca Marynarki Wojennej RP
35. Kazana Mariusz, Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego MSZ
36. Kochanowski Janusz, Rzecznik Praw Obywatelskich
37. Komornicki Stanisław, Przedstawiciel Kapituły Orderu Virtutti Militari
38. Komorowski Stanisław Jerzy, Podsekretarz Stanu w MON
39. Krajewski Paweł, funkcjonariusz BOR
40. Kremer Andrzej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
41. Król Zdzisław, Kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej 1987-2007
42. Krupski Janusz, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
43. Kurtyka Janusz, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
44. Kwaśnik Andrzej, Kapelan Federacji Rodzin Katyńskich
45. Kwiatkowski Bronisław, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych RP
46. Lubiński Wojciech, lekarz prezydenta RP
47. Lutoborski Tadeusz, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji
48. Mamińska Barbara, Dyrektor w Kancelarii Prezydenta RP
49. Mamontowicz-Łojek Zenona, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji
50. Melak Stefan, Prezes Komitetu Katyńskiego
51. Merta Tomasz, Podsekretarz Stanu w MKiDN
52. Michałowski Dariusz, funkcjonariusz BOR
53. Mikke Stanisław, Wiceprzewodniczący ROPWiM
54. Natalli-Świat Aleksandra, przedstawiciel Parlamentu RP (PiS)
55. Natusiewicz-Mirer Janina, działaczka społeczna
56. Nosek Piotr, funkcjonariusz BOR
57. Nurowski Piotr, szef PKOL
58. Orawiec-Löffler Bronisława, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji
59. Osiński Jan, Ordynariat Polowy Wojska Polskiego
60. Pilch Adam, Ewangelickie Duszpasterstwo Polowe
61. Piskorska Katarzyna, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji
62. Płażyński Maciej, Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
63. Płoski Tadeusz, Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego
64. Pogródka-Węcławek Agnieszka, funkcjonariusz BOR
65. Potasiński Włodzimierz, Dowódca Wojsk Specjalnych RP
66. Przewoźnik Andrzej, Sekretarz ROPWiM
67. Putra Krzysztof, wicemarszałek Sejmu RP
68. Rumianek Ryszard, Rektor UKSW
69. Rybicki Arkadiusz, przedstawiciel Parlamentu RP
70. Seweryn Wojciech, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji
71. Skąpski Andrzej Sariusz, Prezes Federacji Rodzin Katyńskich
72. Skrzypek Sławomir, Prezes Narodowego Banku Polskiego
73. Solski Leszek, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji
74. Stasiak Władysław, szef Kancelarii Prezydenta RP
75. Surówka Jacek, funkcjonariusz BOR
76. Szczygło Aleksander, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
77. Szmajdziński Jerzy, wicemarszałek Sejmu RP
78. Szymanek-Deresz Jolanta, przedstawiciel Parlamentu RP
79. Tomaszewska Izabela, Dyrektor Zespołu Protokolarnego Prezydenta RP
80. Uleryk Marek, funkcjonariusz BOR
81. Walentynowicz Anna, legendarna działaczka Solidarności
82. Walewska-Przyjałkowska Teresa, wiceprezes Fundacji Golgota Wschodu
83. Wassermann Zbigniew, przedstawiciel Parlamentu RP
84. Woda Wiesław, przedstawiciel Parlamentu RP
85. Wojtas Edward, przedstawiciel Parlamentu RP
86. Wypych Paweł, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
87. Zając Stanisław, senator RP
88. Zakrzeński Janusz, wybitny polski aktor
89. Zych Gabriela, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji
90. Protasiuk Arkadiusz, Kapitan
91. Grzywna Robert, członek załogi
92. Michalak Andrzej, członek załogi
93. Ziętek Artur, członek załogi
94. Maciejczyk Barbara, stewardessa
95. Januszko Natalia, stewardessa
96. Moniuszko Justyna, stewardessa
 
 
 
         Przewodniczący Rady poprosił wszystkich o uczczenie minutą ciszy, skupienia i zadumy pamięć ofiar prezydenckiego samolotu.
 
         Następnie zaproponował przyjęcie Intencji Samorządów Powiatu Świdwińskiego wobec Tragedii Narodowej, którą przedstawił osobiście.
 
          
 
 
 
 
Intencja Samorządów Powiatu Świdwińskiego wobec Tragedii Narodowej.
 
 
Społeczeństwo Powiatu Świdwińskiego z głębokim żalem przyjęło wiadomość                o tragicznej śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich osób towarzyszących w tragicznym locie do Katynia - miejsca kaźni polskiej inteligencji w czasie II Wojny Światowej.
 
         Mieszkańcy powiatu świdwińskiego wyrażają ból i żal wobec utraty elity państwa polskiego pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r.
 
         Łączymy się wszyscy w bólu i wyrażamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinom i przyjaciołom osób, które zginęły w tej niewyobrażalnej katastrofie będącej najtragiczniejszym doświadczeniem w dziejach państwa polskiego.
 
Cześć Ich Pamięci
     Przewodniczący Rady Powiatu w Świdwinie                       Starosta Świdwiński 
                       Kazimierz Szafrański                                                 Mirosław Majka
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Połczynie – Zdroju         Burmistrz Połczyna – Zdroju 
                             Franciszek Pilip                                                     Barbara Nowak 
 
 
        Przewodniczący Rady Miasta Świdwin                        Burmistrz Miasta Świdwin 
                             Roman Artyński                                                        Jan Owsiak  
 
 
                 Przewodniczący Rady Gminy                             Brzeżno Wójt Gminy Brzeżno 
                          Jacek Szablewski                                                   Mieczysław Szeredy
 
 
           Przewodniczący Rady Gminy Rąbino                             Wójt Gminy Rąbino 
                          Mirosław Woźniak                                                Krzysztof Majewski 
 
 
       Przewodniczący Rady Gminy Sławoborze                       Wójt Gminy Sławoborze 
                        Jadwiga Nowakowska                                             Waldemar Jeznach 
 
 
         Przewodniczący Rady Gminy Świdwin                           Wójt Gminy Świdwin 
                         Kazimierz Lechocki                                                Zdzisław Pawelec  
 
Świdwin, dnia 14 kwietnia 2010 r.                     
 
 
 
 
 
 
 
         Następnie poprosił Wicestarostę Romana Kozubka o zapraszanie wg listy do jej podpisania.
 
         Po złożeniu podpisów Przewodniczący Rady stwierdził, że intencja została przyjęta i zostanie przesłana do Marszałków Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
 
         Dziękując za udział zaprosił wszystkich radnych, przedstawicieli organizacji kombatanckich i pozostałych uczestników sesji nadzwyczajnej                na Mszę Świętą z ceremoniałem wojskowym, koncelebrowaną przez księdza dziekana Romana Tarniowego na Placu Konstytucji 3 Maja.
 
        
Na tym protokół zakończono.
 
 
     Sporządził                                                                                     Przewodniczący Rady
 
Wielisław Płoszaj                                                                              Kazimierz Szafrański