Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Web Ewid

Serwis

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU

(podstawa prawna: art. 14 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku - Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319)

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

A. DOCHODY

30 314 052

9 603 171

31,68

B. WYDATKI, w tym:

30 960 452

7 683 147

24,82

Wydatki bieżące

29 881 452

7 638 147

25,56

Wydatki majątkowe

1 079 000

45 000

4,17

NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)

- 646 400

1 920 024

Świdwin, dnia 25 kwiecień 2006 rok.

Lucyna Miętek                                                           Zdzisław Chojnacki

...............................                                                  .........................................

Skarbnik Powiatu                                                     Przewodniczący Zarządu