Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU

(podstawa prawna: art. 14 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku - Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319)

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

A. DOCHODY

30.720.853,00

17.766.751,79

57,83

B. WYDATKI, w tym:

31.834.216,00

15.433.862,87

48,48

Wydatki bieżące

30.630.216,00

15.261.299,48

49,82

Wydatki majątkowe

1.204.000,00

172.563,39

14,33

NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)

- 1.113.363,00

2.332.888,92

xxx

Świdwin, dnia 24 lipiec 2006 rok.

Lucyna Miętek Zdzisław Chojnacki

............................... .........................................

Skarbnik Powiatu Przewodniczący Zarządu