Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO ZA III KWARTAŁ 2006 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

ZA III KWARTAŁ 2006 ROKU

 

 

(podstawa prawna: art. 14 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku - Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319)

 

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

A. DOCHODY

32.492.668,00

26.344.301,69

81,08

B. WYDATKI, w tym:

33.964.031,00

24.314.607,62

71,59

Wydatki bieżące

32.268.656,00

23.270.387,32

72,11

Wydatki majątkowe

1.695.375,00

1.044.220,30

61,59

NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)

-1.471.363,00

2.029.694,07

xxxx

 

Świdwin, dnia 24 października 2006 rok.

 

 

 

 

Lucyna Miętek                                                                                                          Zdzisław Chojnacki

............................... .                                                                                                    .......................................

Skarbnik Powiatu                                                                                        Przewodniczący Zarządu