Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO ZA II KWARTAŁ 2007 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

ZA II KWARTAŁ 2007 ROKU

(podstawa prawna: art. 14 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku - Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami)

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

A. DOCHODY

39 247 825

20 206 272,09

51,48%

B. WYDATKI, w tym:

38 864 847

16 767 410,97

43,14%

Wydatki bieżące

33 896 499

16 670 832,49

49,18%

Wydatki majątkowe

4 968 348

96 578,48

1,94%

NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)

382 978

3 438861,12

x

Świdwin, dnia 30 lipiec 2007 roku.

Lucyna Miętek Mirosław Majka

............................... .........................................

Skarbnik Powiatu Przewodniczący Zarządu