Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Serwis

Informacje z wykonania za III kwartały 2007 roku

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

ZA III KWARTAŁ 2007 ROKU

 

 

(podstawa prawna: art. 14 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku - Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami)

 

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

A. DOCHODY

39 012 297

29 433 414,42

75,45 %

B. WYDATKI, w tym:

39 052 854

24 292 721,47

62,20 %

Wydatki bieżące

34 648 933

24 146 847,26

69,69 %

Wydatki majątkowe

4 403 921

145 874,21

3,31%

NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)

- 40 557

5 140 692,95

x

 

Świdwin, dnia 22 październik 2007 roku.

 

 

 

 

Lucyna Miętek Mirosław Majka

............................... .........................................

Skarbnik Powiatu Przewodniczący Zarządu