Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU

(podstawa prawna: art. 14 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku - Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

A. DOCHODY

37.443.335

38.167.594

101,93

B. WYDATKI, w tym:

40.691.721

38.153.666

93,76

Wydatki bieżące

35.425.553

35.036.234

98,90

Wydatki majątkowe

5.266.168

3.117.432

59,20

NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)

- 3.248.386

13.928

x

Stan zobowiązań - zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. b uofp

x

3.875.983

x

Świdwin, dnia 31 styczeń 2008 rok.

Lucyna Miętek Mirosław Majka

............................... .........................................

Skarbnik Powiatu Przewodniczący Zarządu