Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Web Ewid

Serwis

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO za I Kwartał 2008 r.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU

(podstawa prawna: art. 14 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku - Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 173, poz. 1218)

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

A. DOCHODY

41.099.971,00

12.814.618,22

31,18%

B. WYDATKI, w tym:

44.257.586,00

10.452.171,68

23,62%

Wydatki bieżące

35.526.129,00

9.041.054,90

25,45%

Wydatki majątkowe

8.731.457,00

1.411.116,78

16,16%

NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)

- 3.157.615,00

2.362.446,54

x

Świdwin, dnia 24 kwietnia 2008 roku.

Lucyna Miętek Mirosław Majka

............................... .........................................

Skarbnik Powiatu Przewodniczący Zarządu