Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU

 

 

(podstawa prawna: art. 14 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku – Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 173, poz. 1218)

 

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

A. DOCHODY

45.399.810

37.018.395,96

84,54%

B. WYDATKI, w tym:

48.668.878

33.274.689,86

68,37%

Wydatki bieżące

39.244.580

28.279.149,67

72,06%

Wydatki majątkowe

9.424.298

4.995.540,19

53,01%

NADWYŻKA/DEFICYT (A – B)

- 3.269.068

3.743.706,10

X

 

Świdwin, dnia 23 października  2008 roku.

 

 

 

 

 Lucyna Miętek                                          Mirosław Majka

...............................                                                 .........................................

Skarbnik Powiatu                                                Przewodniczący Zarządu