Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Informacja z wykonania budżetu powiatu w Świdwinie za IV kwartał 2008 roku.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU

 

 

(podstawa prawna: art. 14 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku – Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 173, poz. 1218)

 

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

A. DOCHODY

47.348.665

47.463.549,26

100,24

B. WYDATKI, w tym:

50.704.074

49.746.941,54

98,11

Wydatki bieżące

41.079.414

40.692.036,00

99,06

Wydatki majątkowe

9.624.660

9.054.905,54

94,08

NADWYŻKA/DEFICYT (A – B)

- 3.355.409

- 2.283.392,28

x

 

Świdwin, dnia 28.01.2009 roku.

 

 

Lucyna Miętek  Skarbnik Powiatu  ...............................  
                                    
Mirosław Majka Przewodniczący Zarządu. ........................................