Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Web Ewid

Serwis

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA II KWARTAŁ 2009 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

ZA II KWARTAŁ 2009 ROKU

 

 

(podstawa prawna: art. 14 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku – Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 173, poz. 1218)

 

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

A. DOCHODY

49.651.785

26.851.177,54

54,08

B. WYDATKI, w tym:

50.932.833

22.872.104,98

44,91

Wydatki bieżące

43.318.149

21.500.842,81

49,63

Wydatki majątkowe

7.614.684

1.371.262,17

18,01

NADWYŻKA/DEFICYT (A – B)

- 1.281.048

3.979.072,56

X

 

Świdwin, dnia 31 lipca 2009 roku.

 

 

 

 

 Lucyna Miętek                                          Mirosław Majka

                                  

Skarbnik Powiatu                                                Przewodniczący Zarządu