Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO ZA III KWARTAŁ 2009 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

ZA III KWARTAŁ 2009 ROKU

 

 

(podstawa prawna: art. 14 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku – Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 173, poz. 1218)

 

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

A. DOCHODY

49.971.013,00

38.653.668,34

77,35

B. WYDATKI, w tym:

52.019.329,00

35.487.256,17

68,22

Wydatki bieżące

43.666.925,00

31.134.825,40

71,30

Wydatki majątkowe

8.352.404,00

4.352.430,77

52,11

NADWYŻKA/DEFICYT (A – B)

- 2.048.316,00

3.166.412,17

x

 

Świdwin, dnia 21 października 2009 roku.

 

 

 

 

 Lucyna Miętek                                          Mirosław Majka

                                  

Skarbnik Powiatu                                                Przewodniczący Zarządu