Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Serwis

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

ZA IV kwartał 2009 roku

 

 

(podstawa prawna: art. 37 ustawy o finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240)

 

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie

WYKONANIA%

1

2

3

4

A. Dochody

50.918.999,02

49.368.278,27

96,95

B. WYDATKI, w tym:

51.685.888,02

50.229.104,51

97,18

Wydatki bieżące

45.506.407,02

44.132.425,29

96,98

Wydatki majątkowe

6.179.481,00

6.096.679,22

98,66

Nadwyżka / deficyt (A - B)

- 766.889,00

 - 860.826,24

x

 

Świdwin, dnia 18 luty 2010 rok.

 

 

 

 

 Lucyna Mietek                                            Mirosław Majka

                                  

Skarbnik Powiatu                                                  Przewodniczący Zarządu