Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO ZA II KWARTAŁ 2010 ROKU

 
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU
 
POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
ZA II KWARTAŁ 2010 ROKU
 
 
(podstawa prawna: art. 37 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zamianami)
 
Wyszczególnienie
Plan (po zmianach)
Wykonanie
% wykonania
1
2
3
4
A. DOCHODY
51.195.733,00
27.616.410,67
53,94
Dochody bieżące
50.070.133,00
27.538.252,45
55,00
Dochody majątkowe
1.125.600,00
78.158,22
6,94
B. WYDATKI, w tym:
53.968.946,00
24.014.851,74
44,50
Wydatki bieżące
47.189.328,00
22.299.523,57
47,26
Wydatki majątkowe
6.779.618,00
1.715.328,17
25,30
NADWYŻKA/DEFICYT (A – B)
- 2.773.213,00
3.601.558,93
X
 
Świdwin, dnia 20 lipca 2010 r.
 
 
 
 
 
Lucyna Miętek                                      Mirosław Majka
Skarbnik Powiatu                          Przewodniczący Zarządu