Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU

 
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU
 
POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU
 
 
(podstawa prawna: art. 37 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zamianami)
 
Wyszczególnienie
Plan (po zmianach)
Wykonanie
% wykonania
1
2
3
4
A. DOCHODY
51.960.342,00
40.157.115,05
77,28
Dochody bieżące
49.691.705,00
40.146.828,66
80,79
Dochody majątkowe
2.268.637,00
10.286,39
0,45
B. WYDATKI, w tym:
54.733.555,00
36.812.290,52
67,26
Wydatki bieżące
47.428.732,00
33.179.379,35
69,96
Wydatki majątkowe
7.304.823,00
3.632.911,17
49,73
NADWYŻKA/DEFICYT (A – B)
- 2.773.213,00
3.344.824,53
X
 
Świdwin, dnia 20 październik 2010 r.
 
 
 
 
 
                                                         Lucyna Miętek                                      Mirosław Majka
 
 
Skarbnik Powiatu                                               Przewodniczący Zarządu